Het keurslijf van de brief

Paragraaf Voortgang:

Een sollicitatiebrief heeft een strikt keurslijf waar je je aan dient te houden. Controleer zorgvuldig of je de gebruikelijke lay-out gebruikt, controleer dubbel op spel- en stijlfouten. In het kort een opsomming van de belangrijkste punten qua inhoud/ indeling en stijl:

• Indeling:
◦ Afzender

◦ Plaats en datum
◦ Geadresseerde (werkgever)

◦ Aanhef
◦ Openingsalinea

◦ Motivatie
◦ Kwaliteiten, geschiktheid

◦ Afsluiting en groet
◦ Handtekening

◦ Verwijzing naar bijlage(n)
• Zorg dat je weet aan wie je de brief schrijft. (Niet ‘Geachte mijnheer/ mevrouw’, maar ‘Geachte mevrouw de Jong’)

• Openingsalinea: vermeld de bron (krant, internet) die de vacature plaatste, vermeld de datum en geef aan op welke functie je solliciteert.

• Gebruik maximaal één alinea van vijf zinnen voor je motivering. Dit is de belangrijkste passage uit je brief! Maak gebruik van je kennis uit je p-CV.

• Gebruik ook maximaal één alinea met je kwaliteiten en redenen tot geschiktheid

• Onderteken de brief met een blauwe pen of gebruik een digitale handtekening

• Stuur je CV mee als bijlage

• Maak gebruik van korte zinnen

• Niet langer dan één A4, op wit papier

• Ruime marges

• Per alinea maar één onderwerp

• Binnen een alinea geen enters gebruiken

• Lijn de tekst links uit

• Zorg voor een logische structuur

• Schrijf zakelijk, positief en actief

• Geen opsomming van je CV in de brief

• Hoofdzaken van bijzaken scheiden

2018-04-22T12:31:01+00:00