CV op maat

Paragraaf Voortgang:

Een CV (curriculum vitae, letterlijk ‘levensloop’) is een beknopt overzicht van je persoonlijke gegevens, je opleiding en je werkervaring. Een CV is je visitekaartje en bepaalt samen met je brief of je wordt uitgenodigd voor een gesprek. Het CV is een afspiegeling van wat je kunt en wie je bent. Het is belangrijk om voor elke sollicitatie een apart CV te maken om je ervaring en opleiding specifiek voor die functie goed uit de verf te laten komen. Een CV moet eenduidigheid uitstralen. Het is dus niet zomaar een opsomming van alles wat je gedaan hebt!

Het is het handigst als je een basis-CV maakt, met daarin alle opleidingen, banen, bijbanen, prestaties en kwalificaties. Voor elke sollicitatie maak je vanuit dit basis CV een CV op maat. Gebruik hierbij een omgekeerde chronologie, dus zet hetgeen je het laatst gedaan hebt bovenaan en werk van daaruit terug. Zo valt je huidige werk het meeste op. Dit CV op maat is het liefst niet langer dan één A4. In het kort de belangrijkste punten qua inhoud en vorm:

• Het CV bestaat minimaal uit de volgende onderdelen: persoonlijke gegevens, opleiding, werkervaring. Het is daarnaast mogelijk om interesses en/of referenties te vermelden.

• Het CV toont in één oogopslag wie je bent en wat je te bieden hebt.

• Het toont duidelijk je kennis en vaardigheden, met betrekking tot de functie.

• Het vermeldt je beste punten het eerst. In het ene geval zal dat je opleiding zijn, in het andere geval je werkervaring.

• Het bevat enkel informatie die van belang is voor de werkgever.

• Omgekeerde chronologie

• Druk meetbare prestaties uit in concrete resultaten: 30% omzetstijging, 100 aanslagen per minuut, 200% overscore.

• In een CV gebruik je telegramstijl op een actieve manier zonder persoonsvormen. Niet: “Ik

was verantwoordelijk voor het verzorgen van de coördinatie”. Wel: “Verantwoordelijk voor de coördinatie.”

• Gebruik geen afkortingen of vaktaal die voor leken onbegrijpelijk is.

• Lieg niet!

• Vorm:

◦ Gebruik een neutraal lettertype in leesbare grootte

◦ Gebruik tussenkopjes

◦ Consequente opbouw

◦ Gebruik opsommingsstreepjes

◦ Foutloze spelling en correcte schrijfstijl

ToetsenStatus
2018-04-22T12:36:48+00:00