NLP

NLP

0.00

Categorie:

Beschrijving

NLP is ontwikkeld door Richard Bandler en John Grindler in de VS in de jaren zeventig. Zij hebben de gedrags- en denkpatronen van enkele beroemde psychotherapeuten bestudeerd. Ook zagen ze in hun omgeving steeds terugkerende patronen en kenden ze het belang van taal. Hieruit hebben ze NLP ontwikkeld.

Richard Bandler John Grindler

NLP staat voor neurolinguistisch programmeren. Het gaat over de werking van ons brein (neuro), taalpatronen (linguïstisch) en het afwijken/afleren van aangeleerde patronen (programmeren). NLP levert veel op: het beter benutten van je talenten, steviger in je schoenen staan, beter kunnen communiceren en excellenter en effectiever met je talenten omgaan, zorgen ervoor dat je (beter) in staat bent je doelen te stellen en te bereiken. NLP wordt wereldwijd toegepast in het bedrijfsleven, het onderwijs, bij coaching en in diverse therapievormen.

Bij NLP zijn de schijnwerpers gericht op de patronen die de menselijke communicatie en ons gedrag aansturen. NLP stelt ons in staat deze patronen en structuren te wijzigen, maar ook om nieuwe patronen aan te leren. De methode rekent af met de opvatting dat we overgeleverd zijn aan de context waarin we leven, waarin we opgroeien. Dankzij onze innerlijke hulpbronnen – én de juiste drijfveren – zijn we in staat ons van deze omgevingsfactoren los te koppelen en de doelen te bereiken die we voor ogen hebben. NLP levert de gereedschappen om deze hulpbronnen aan te sturen.

NLP bestaat uit drie hoofdonderdelen:

* inzicht in het eigen denken

* communicatie

* modelleren