Doelen

Doelen zijn belangrijk:
• doelen zijn een toets voor het bepalen van prioriteiten
• doelen zijn een toets voor het verdelen van (eigen) werkzaamheden
• doelen geven aan wat er bereikt moet worden
• doelen maken een organisatie effectief (het doen van de juiste dingen) in plaats van alleen maar efficiënt (het op de juiste wijze doen van dingen)
• doelen zorgen dragen ertoe bij dat alle neuzen in dezelfde richting staan
• doelen bevorderen de motivatie van medewerkers, die daarom:
– het belang en de zin van de gestelde doelen moeten inzien
– het gevoel moeten hebben dat ze het wel of niet halen van doelstellingen kunnen beïnvloeden
– het gevoel moeten hebben dat de gestelde doelen ook inderdaad kunnen worden gehaald

Doelstellingen moeten smart zijn:
s specifiek (of simpel)
m meetbaar
a acceptabel (ook wel ambitieus)
r realistisch
t tijdgebonden


2018-04-22T11:45:11+00:00